BALKAN SOCIETIES ON THE EVE OF THE EASTERN CRISIS
science Conference
graphic
2018
BALKAN SOCIETIES ON THE EVE OF THE EASTERN CRISIS

Международната научна конференция „Балканите и Европа по време на Източната криза 1875 – 1881 г.“, посветена на 140 години от Руско-турската война, 1877 – 1878 г.